Cicle
Cicle: 
C
Temps litúrgic: 
Nadal
Data: 
06/01/2019
Lectura primera
Is 60, 1-6
Sobre teu, Jerusalem, clareja com l'alba la glòria del Senyor
Lectura del llibre del profeta Isaïes:
Salm responsorial
Salm 71
Lectura segona
Ef 3, 2-3a.5-6
Ara Déu ha revelat que tots els pobles comparteixen la mateixa promesa
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes:
Evangeli
Mt 2, 1-12
Venim de l'Orient per adorar el vostre rei
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu: