Cicle
Cicle: 
C
Temps litúrgic: 
Durant l'any
Data: 
10/02/2019
Lectura primera
Is 6, 1-2a.3-8
Aquí em teniu; envieu-me
Lectura del llibre del profeta Isaïes:
Salm responsorial
Salm 137
Lectura segona
1Co 15, 1-11
Això és el que tots prediquem, i això és el que vosaltres heu cregut
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:
Evangeli
Lc 5, 1-11
Ho deixaren tot i el seguiren
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc: