Cicle
Cicle: 
C
Temps litúrgic: 
Durant l'any
Data: 
03/02/2019
Lectura primera
Jr 1, 4-5.17-19
Et vaig fer un profeta destinat als pobles
Lectura del llibre del profeta Jeremies:
Salm responsorial
Salm 70
Lectura segona
1Co 12, 31-13,13
La fe, l'esperança i l'amor subsisteixen, però l'amor és el més gran
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:
Evangeli
Lc 4, 21-30
Jesús, igual que Elies i Eliseu, no és pas enviat només als jueus
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc: