Cicle
Cicle: 
C
Temps litúrgic: 
Quaresma
Data: 
24/03/2019
Lectura primera
Ex 3, 1-8a.10.13-15
Jo-sóc m'envia a vosaltres
Lectura del llibre de l’Èxode:
Salm responsorial
Salm 102
Lectura segona
1Co 10, 1-6.10-12
La vida del poble amb Moisès al desert va ser escrita per advertir-nos a nosaltres
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:
Evangeli
Lc 13, 1-9
Si no us convertiu, tots acabareu malament
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc: