Cicle
Cicle: 
C
Temps litúrgic: 
Quaresma
Data: 
06/03/2019
Lectura primera
Jl 2, 12-18
Esquinceu-vos el cor, i no els vestits
Lectura de la profecia de Joel:
Salm responsorial
Salm 50
Lectura segona
2Co 5, 20-6,2
Reconcilieu-vos amb Déu... Ara és l'hora favorable
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint:
Evangeli
Mt 6, 1-6.16-18
El teu Pare, que veu tot el que és secret, t'ho recompensarà
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu: