HORARIS DE MISSES DE LES PARROQUIES DEL BISBAT DE LLEIDA

Podeu buscar per població, per horari o per les dues coses. Recordeu posar les hores en el format correcte: "Ex: 09:00 a 11:30"
Feiners / Vigílies / Diumenges.
Lleida (Sant Jaume, apòstol)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions19:30FeinersCatalà.19:30Dissabtes i vigíliesCatalà.10:00Diumenges i festius.Català11:30Diumenges i festius. Català12:30Diumenges i festius. Castellà.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 19:30
 • Feiners
 • Català.
 • 19:30
 • Dissabtes i vigílies
 • Català.
 • 10:00
 • Diumenges i festius.
 • Català
 • 11:30
 • Diumenges i festius.
 • Català
 • 12:30
 • Diumenges i festius.
 • Castellà.
Lleida (Sant Joan Baptista) HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions11:30FeinersCatalà. 20:00FeinersCatalà. 20:00Vigílies i dissabtesCatalà.11:30Diumenges i festius.Bilingüe.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 11:30
 • Feiners
 • Català.
 • 20:00
 • Feiners
 • Català.
 • 20:00
 • Vigílies i dissabtes
 • Català.
 • 11:30
 • Diumenges i festius.
 • Bilingüe.
Lleida (Sant Llorenç, màrtir) HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions09:00Feiners (De dilluns a dissabte)Català.20:00Feiners. (dilluns dimecres i divendres)Català20:00Feiners (dimarts, dijous, dissabtes i vigílies)Castellà. 10:00Diumenges i festiusCatalà.12:30Diumenges i festiusCastellà. 18:00Diumenges i festius. Català.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 09:00
 • Feiners (De dilluns a dissabte)
 • Català.
 • 20:00
 • Feiners. (dilluns dimecres i divendres)
 • Català
 • 20:00
 • Feiners (dimarts, dijous, dissabtes i vigílies)
 • Castellà.
 • 10:00
 • Diumenges i festius
 • Català.
 • 12:30
 • Diumenges i festius
 • Castellà.
 • 18:00
 • Diumenges i festius.
 • Català.
Lleida (Sant Martí, bisbe de Tours) HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions19:30Feiners.Català / Castellà20:00Vigílies i dissabtes.Castellà11:00Diumenges i festius.Català.13:00Diumenges i festius.Castellà.20:00Diumenges i festius. Català
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 19:30
 • Feiners.
 • Català / Castellà
 • 20:00
 • Vigílies i dissabtes.
 • Castellà
 • 11:00
 • Diumenges i festius.
 • Català.
 • 13:00
 • Diumenges i festius.
 • Castellà.
 • 20:00
 • Diumenges i festius.
 • Català
Lleida (Sant Pau, apòstol)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions19:30Feiners.Castellà (Alterança català-castellà; Bilingüe)-19:30Dissabtes i vigílies. Català / Castellà -10:30Diumenges i festius.Castellà.12:00Diumenges i festius. Castellà.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 19:30
 • Feiners.
 • Castellà (Alterança català-castellà; Bilingüe)
 • -
 • 19:30
 • Dissabtes i vigílies.
 • Català / Castellà
 • -
 • 10:30
 • Diumenges i festius.
 • Castellà.
 • 12:00
 • Diumenges i festius.
 • Castellà.
Lleida (Sant Pere, apòstol) HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions18:30Feiners. (De dilluns a divendres)CatalàHorari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny. 19:00Vigilies i dissabte CatalàHorari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny. AQUESTA MISSA ES MANTINDRÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMA.12:00Diumenges i festiusCastellà. Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny. AQUESTA MISSA ES MANTINDRÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMA12:00Feiners. (De dilluns a divendres)CatalàHorari d'estiu l'1 de juliol al 30 de setembre.19:00Vigilies i dissabte CatalàHorari d'estiu l'1 de juliol al 30 de setembre11:00Diumenges i festius.CastellàHorari d'estiu l'1 de juliol al 30 de setembre
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 18:30
 • Feiners. (De dilluns a divendres)
 • Català
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny.
 • 19:00
 • Vigilies i dissabte
 • Català
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny. AQUESTA MISSA ES MANTINDRÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMA.
 • 12:00
 • Diumenges i festius
 • Castellà.
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny. AQUESTA MISSA ES MANTINDRÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMA
 • 12:00
 • Feiners. (De dilluns a divendres)
 • Català
 • Horari d'estiu l'1 de juliol al 30 de setembre.
 • 19:00
 • Vigilies i dissabte
 • Català
 • Horari d'estiu l'1 de juliol al 30 de setembre
 • 11:00
 • Diumenges i festius.
 • Castellà
 • Horari d'estiu l'1 de juliol al 30 de setembre
Lleida (Santa Maria de Butsènit)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions11:00Diumenges i festiusCatalà
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 11:00
 • Diumenges i festius
 • Català
Lleida (Santa Maria de Gardeny)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions19:00FeinersCatalà19:00Vigílies i dissabte.Castellà09:00Diumenges i festiusCastellà10:30Diumenges i festiusCatalà12:00Diumenges i festiusCastellà
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 19:00
 • Feiners
 • Català
 • 19:00
 • Vigílies i dissabte.
 • Castellà
 • 09:00
 • Diumenges i festius
 • Castellà
 • 10:30
 • Diumenges i festius
 • Català
 • 12:00
 • Diumenges i festius
 • Castellà
Lleida (Santa Maria Magdalena)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions09:00Feiners (De dilluns a dissabte)AQUESTA MISSA NO SE CELEBRARÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMACatalà. 09:00Diumenges i festiusAQUESTA MISSA NO SE CELEBRARÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMACatalà. 12:30Diumenges i festiusAQUESTA MISSA NO SE CELEBRARÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMACatalà.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 09:00
 • Feiners (De dilluns a dissabte)
 • AQUESTA MISSA NO SE CELEBRARÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMA
 • Català.
 • 09:00
 • Diumenges i festius
 • AQUESTA MISSA NO SE CELEBRARÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMA
 • Català.
 • 12:30
 • Diumenges i festius
 • AQUESTA MISSA NO SE CELEBRARÀ DURANT L'ESTAT D'ALARMA
 • Català.
Lleida (Santa Teresa de l'Infant Jesús)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions09:00Feiners (el dilluns a dissabtes)CatalàHoraris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.19:30Feiners (el dilluns a dissabtes)CatalàHoraris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.09:30Diumenges i festius. CatalàHoraris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.12:30Diumenges i festius. CatalàHoraris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.19:30Diumenges i festius. CatalàHoraris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.08:00Feiners (i dissabtes 9:00)Català.Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny12:30Feiners Castellà.Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny19:30FeinersCatalà.Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny19:30Dissabtes i vigíliesCatalàHorari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny09:30Diumenges i festius.CatalàHorari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny11:00Diumenges i festius. Català. (No és fa al juliol, agost i setembre)Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny12:30Diumenges i festius. CastellàHorari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny19:30Diumenges i festius. CatalàHorari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 09:00
 • Feiners (el dilluns a dissabtes)
 • Català
 • Horaris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.
 • 19:30
 • Feiners (el dilluns a dissabtes)
 • Català
 • Horaris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.
 • 09:30
 • Diumenges i festius.
 • Català
 • Horaris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.
 • 12:30
 • Diumenges i festius.
 • Català
 • Horaris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.
 • 19:30
 • Diumenges i festius.
 • Català
 • Horaris d'estiu. Del 1 de juliol al 30 de setembre.
 • 08:00
 • Feiners (i dissabtes 9:00)
 • Català.
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny
 • 12:30
 • Feiners
 • Castellà.
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny
 • 19:30
 • Feiners
 • Català.
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny
 • 19:30
 • Dissabtes i vigílies
 • Català
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny
 • 09:30
 • Diumenges i festius.
 • Català
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny
 • 11:00
 • Diumenges i festius.
 • Català. (No és fa al juliol, agost i setembre)
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny
 • 12:30
 • Diumenges i festius.
 • Castellà
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny
 • 19:30
 • Diumenges i festius.
 • Català
 • Horari d'hivern l'1 d'octubre al 30 de juny

Pàgines