HORARIS DE MISSES DE LES PARROQUIES DEL BISBAT DE LLEIDA

Podeu buscar per població, per horari o per les dues coses
Feiners / Vigílies / Diumenges
Granyena de les Garrigues (Sant Miquel, arcàngel)
Hora Dies Època Idioma Observacions
 • 18:00
 • 9:30
 • Dissabtes ( mesos parells)
 • Diumenges i festius. ( mesos imparells)
 • A l'estiu a les 19:00
  • 18:00
  • 9:30
  • Dissabtes ( mesos parells)
  • Diumenges i festius. ( mesos imparells)
  • A l'estiu a les 19:00
 • Hospital Arnau de Vilanova
  Hora Dies Època Idioma Observacions
  • 18:00
  • 18:00
  • 11:00
  • Feiners
  • Vigilies i dissabte
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
  • 18:00
  • 18:00
  • 11:00
  • Feiners
  • Vigilies i dissabte
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
  • 18:00
  • 18:00
  • 11:00
  • Feiners
  • Vigilies i dissabte
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
 • Ivars de Noguera (Assumpció de la Mare de Déu)
  Hora Dies Època Idioma Observacions
  • 17:00
  • 12:30
  • Feiners. (Dilluns, dimarts i dijous)
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • 17:00
  • 12:30
  • Feiners. (Dilluns, dimarts i dijous)
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
 • Juncosa de les Garrigues (Nativitat de la Mare de Déu)
  Hora Dies Època Idioma Observacions
  • 10:00
  • 11:00
  • Dijous i divendres feiners
  • Diumenges i festius
  • 10:00
  • 11:00
  • Dijous i divendres feiners
  • Diumenges i festius
 • Juneda (Transfiguració del Senyor)
  Hora Dies Època Idioma Observacions
  • 19:00
  • 19:00
  • 12:00
  • Feiners
  • Vigílies
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
  • 19:00
  • 19:00
  • 12:00
  • Feiners
  • Vigílies
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
  • 19:00
  • 19:00
  • 12:00
  • Feiners
  • Vigílies
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
 • Llar Mare Esperança
  Hora Dies Època Idioma Observacions
  • 7:00
  • Feiners
  • Castellà
 • Llardecans (Assumpció de la Mare de Déu)
  Hora Dies Època Idioma Observacions
  • 18:30
  • 19:00
  • 12:30
  • Feiners (A l'estiu a les 19.00)
  • Vigílies (A l'estiu a les 20.00)
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
  • 18:30
  • 19:00
  • 12:30
  • Feiners (A l'estiu a les 19.00)
  • Vigílies (A l'estiu a les 20.00)
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
  • 18:30
  • 19:00
  • 12:30
  • Feiners (A l'estiu a les 19.00)
  • Vigílies (A l'estiu a les 20.00)
  • Diumenges i festius
  • Català.
  • Català.
  • Català.
 • Lleida (Mare de Déu de la Mercè)
  Hora Dies Època Idioma Observacions
  • 9:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 9:00
  • 12:30
  • 20:00
  • Feiners.
  • Feiners. (A l'estiu a les 20:00)
  • Vigílies i dissabtes.
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Castellà
  • Castellà.
  • Castellà.
  • Català
  • Castellà
  • Castellà
  • 9:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 9:00
  • 12:30
  • 20:00
  • Feiners.
  • Feiners. (A l'estiu a les 20:00)
  • Vigílies i dissabtes.
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Castellà
  • Castellà.
  • Castellà.
  • Català
  • Castellà
  • Castellà
  • 9:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 9:00
  • 12:30
  • 20:00
  • Feiners.
  • Feiners. (A l'estiu a les 20:00)
  • Vigílies i dissabtes.
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Castellà
  • Castellà.
  • Castellà.
  • Català
  • Castellà
  • Castellà
  • 9:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 9:00
  • 12:30
  • 20:00
  • Feiners.
  • Feiners. (A l'estiu a les 20:00)
  • Vigílies i dissabtes.
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Castellà
  • Castellà.
  • Castellà.
  • Català
  • Castellà
  • Castellà
  • 9:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 9:00
  • 12:30
  • 20:00
  • Feiners.
  • Feiners. (A l'estiu a les 20:00)
  • Vigílies i dissabtes.
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Castellà
  • Castellà.
  • Castellà.
  • Català
  • Castellà
  • Castellà
  • 9:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 9:00
  • 12:30
  • 20:00
  • Feiners.
  • Feiners. (A l'estiu a les 20:00)
  • Vigílies i dissabtes.
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Castellà
  • Castellà.
  • Castellà.
  • Català
  • Castellà
  • Castellà
 • Lleida (Mare de Déu de Montserrat)
  Hora Dies Època Idioma Observacions
  • 8:00
  • 19:00
  • 11:00
  • 12:00
  • Feiners (De dilluns a divendres)
  • Dissabtes i Vigílies
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Català (horari d`estiu i hivern)
  • Castellà (20:00 d'abril a setembre)
  • Català. (En Anglès el segon diumenge del mes). (No és fa al juliol i agost)
  • Català.
  • 8:00
  • 19:00
  • 11:00
  • 12:00
  • Feiners (De dilluns a divendres)
  • Dissabtes i Vigílies
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Català (horari d`estiu i hivern)
  • Castellà (20:00 d'abril a setembre)
  • Català. (En Anglès el segon diumenge del mes). (No és fa al juliol i agost)
  • Català.
  • 8:00
  • 19:00
  • 11:00
  • 12:00
  • Feiners (De dilluns a divendres)
  • Dissabtes i Vigílies
  • Diumenges i festius
  • Diumenges i festius
  • Català (horari d`estiu i hivern)
  • Castellà (20:00 d'abril a setembre)
  • Català. (En Anglès el segon diumenge del mes). (No és fa al juliol i agost)
  • Català.
 • Pàgines