Decret Any Misericòrdia

Convocant l’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA.

 

SALVADOR GIMÉNEZ VALLS,

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SANTA SEU,

 BISBE DE LLEIDA

            A la Butlla de convocatòria d'aquest Jubileu extraordinari, "Misericordiae Vultus",  el Papa Francesc ens explica el sentit de l'Any Jubilar extraordinari: un temps de gràcia per a viure la misericòrdia de Déu i per donar-ne testimoni.

Català

Decret Confirmació Càrrecs Cúria

SALVADOR GIMÉNEZ VALLS

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

 

Per aquestes lletres, i un cop presa possessió canònica de la Diòcesi, en conformitat amb el que prescriu el cànon 382 § 3 del Codi de Dret Canònic, a fi de proveir al govern pastoral del Poble de Déu que pelegrina a Diòcesi de Lleida,

DECRETO

Català

Decret canvis Casa Sacerdotal

 

JOAN PIRIS FRÍGOLA

POR LA MISERICORDIA DE DIOS OBISPO DE LLEIDA

EN COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA

 

 

Vistas las circunstancias y necesidades que concurren en la Casa Sacerdotal de Lleida y la nueva incorporación de las Religiosas de la Congregación Marta y María, que asumirán la atención de esta casa,

 

Català

Decret Fundació Jaume Miró

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

 

Atesa la tasca social que du a terme la FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ, i atenent el acord de la reunió del passat 18 de març de 2015, del PATRONAT de l’esmentada fundació, sobre la renovació de càrrecs,

 

PEL PRESENT DECRET,

 

Català

Decret pessebristes Lleida

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

 

 

Atenent la petició del Sr. Ángel León, president  de la Junta Directiva de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, reunida en Assemblea General Ordinària de 23 de gener de 2015.

Català

Decret JOC

Lleida, 26 de gener de 2015

 

 

Acceptada la sol·licitud presentada de paraula per la Sra. Sheila Sánchez, presidenta i Mn. Emilià Almodovar, consiliari del Moviment JOC Nacional de Catalunya i les Illes amb data 17 de juny de 2014, juntament amb els Estatuts aprovats el 13 de juliol de 2013 com a associació pública de fidels amb personalitat jurídica pública a l’Arquebisbat de Barcelona, sol·licitant el reconeixement de l’associació en aquesta Diòcesi de Lleida;

 

Català

Decret cessió Seminari

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

 

 

Atesa la situació existent en la nostra Diòcesi, en que per raons múltiples, econòmiques i socials, moltes famílies han de viure en situacions deplorables per manca d’un habitatge digne,

 

Català

Decret Jubileu

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

Havent concedit el Sant Pare Francesc, amb ocasió de l’Any Jubilar Teresià, Benedicció Papal amb la conseqüent Indulgència Plenària, amb les degudes condicions per obtenir-la; això és: Confessió Sacramental, Comunió Eucarística i Oració per les intencions del Romà Pontífex, que es podrà rebre un cop al dia.

 

DECRETO,

Català

Decret Beat Salvi Huix Miralpeix

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

 

 

Havent rebut l’aprovació, en data 10 d’abril de 2014, per part de la Congregació per al Culte Diví, de la inserció en el Calendari propi del Bisbat de Lleida de la celebració de la memòria obligatòria del Beat Salvi Huix Miralpeix, bisbe i màrtir, i dels corresponents textos litúrgics,

 

Català

Pàgines