Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dg., 01/13/2019

Benvolguts diocesans:

Heu constatat que un diumenge del mes de gener el dedico a un comentari sobre aquesta important iniciativa de pregar per la unitat de tots els cristians. És una Setmana d’Oració, del 18 al 25 d’aquest mes, en la qual totes les comunitats demanen al Senyor «Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu» (Jn 17,21). Aquestes dates van ser proposades l’any 1908 per Paul Watson per cobrir el període entre la festa de sant Pere (la Càtedra) i de sant Pau (la Conversió). Des d’un principi es va denominar Octavari i va ser ben acceptat per tothom. A aquest tema se li va donar especial importància en el Concili Vaticà II (1962-1965) i més tard, l’any 1995, el papa sant Joan Pau II va publicar una encíclica molt adient que va titular Ut unum sint en la qual explica com es pot concretar aquest desig-mandat del Senyor en aquests moments.

La setmana té un lema que pretén configu rar el sentit de l’oració i de les ac cions litúrgi ques que se celebren. El text bíblic per a aquest any està agafat del llibre del Deuteronomi (16,20) «Cerca només la justícia». En un món en el qual la corrupció, la cobdícia i la injustícia creen desigualtat i divisió, l’oració és un mitjà ideal per lluitar contra aquest mal, sabent que també nosaltres, cristians i comunitats, moltes vegades som còmplices d’aquesta situació tan estesa per la geografia mundial i que tan profundament perviu en el cor de l’ésser humà. Malgrat tot, estem cridats a donar testimoni comú a favor de la justícia i ser instruments de la curació de la gràcia que Crist porta a un món trencat.

Els materials i las indicacions per a aquest any han estat preparats per cristians d’Indonèsia. Aquest país, de 265 milions d’habitants, només té un 10% de cristians, de diferents tradicions; pràcticament la resta és població musulmana. Posseeix més de 17.000 illes, uns 1.340 grups ètnics diferents i més de 740 llengües locals, si bé han aconseguit estar units en la seva pluralitat per una llengua nacional, l’indonesi. Gran part del creixement del país s’ha basat en un sistema que té en el seu cor la competitivitat. La corrupció està present en moltes formes; infecta la política i els negocis, amb conseqüències devastadores per al medi ambient. A més, l’escletxa entre rics i pobres ha augmentat molt.

En aquest context, les comunitats cristianes prenen consciència novament de la seva unitat en ajuntar-se davant d’una mateixa preocupació i donar una resposta comuna a una situació injusta. Moguts per això, els cristians d’Indonèsia van trobar que les paraules del Deuteronomi, que figuren com a lema, parlaven poderosament a la seva situació i les seves necessitats. Malgrat tot, és cert que el context de la frase està en un capítol que té com a tema central les festes que el poble de l’Aliança havia de celebrar. Descobrirà més endavant que la festa que anuncia i realitza Jesús és el banquet de la Nova Aliança al qual tots estem cridats, sobretot els que tenen fam i set, «perquè d’ells és el Regne del cel» (Mt 5,10). Per aprofundir en la reflexió sobre la unitat i la justícia, s’ha escollit un desenvolupament temàtic per a cada dia.

Des d’aquestes línies us demano a tots que participeu en tots els actes que organitzin les vostres parròquies i comunitats. La Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Diàleg Interre - li giós fa un treball intens d’animació al llarg de l’any. Estem molt agraïts per això ja que ens impulsa a pregar i treballar per la unitat dels cristians.

Amb la meva benedicció i afecte.

† Salvador Giménez Valls. Bisbe de Lleida