Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 09/14/2018

Benvolguts diocesans:

Anomenem concrecions a les coses que volem posar a la pràctica a totes les comunitats cristianes de la nostra diòcesi durant aquest curs, tercer i últim del Pla pastoral que vam proposar el mes de setembre de l’any 2016. Ja ho vaig comentar a tots els assistents a la Festa de l’Enviament que vam celebrar el dijous passat a la catedral.

Ara ho deixo per escrit com a informació per a tothom que s’interessa per la nostra diòcesi i com a resum de la nostra intervenció oral en aquell acte per a tots els responsables, collaboradors i voluntaris de les nostres comunitats. Tots recordeu les línies d’actua ció descrites en el Pla pastoral. Durant un primer curs vam reflexionar sobre la nostra responsabilitat i missió com a persones concretes i amb la mirada posada en el seguiment de Jesucrist.

El segon curs ens vam preocupar de les parròquies, per transformar-les en millors espais d’acollida i d’evangelització. En aquest tercer volem incidir en la formació dels agents de pastoral regions d’Europa. L’art i la ciència, la cultura en general, han tingut sempre a persones creients que han sabut donar una resposta bona i coherent a aquest tipus d’acusacions. La gran preocupació de la nostra diòcesi en aquest moment és potenciar tots els instruments de formació al nostre abast. Pretenem que els cristians estudiïn més les qüestions de la Bíblia, l’ensenyament de l’Església, la seva història i les seves formulacions morals. Volem elevar el nivell cultural de tots els creients, que sàpiguen combinar en les seves vides la fe i la cultura que els envolta. Que no tinguin por d’afrontar els reptes de la ciència i de la tècnica. Que tinguin criteris adequats i conformes amb l’ensenyament del Sea tots els nivells com a resposta més eficaç als reptes que l’Església es planteja en aquests moments.

Una qüestió prèvia. Quan parlem de formació sempre tinc a la ment aquella acusació que alguns mitjans de la cultura feien a l’Església al segle XIX. Volen als seus fidels amb poca cultura i formació per manipular les seves consciències amb més facilitat. És, sens dubte, una afirmació que fereix els cors dels responsables de l’Església perquè comporten una gran dosi de falsetat i manifesta molta maldat. Només s’hauria de recórrer a la tasca dels monestirs medievals en la transmissió de tota la cultura clàssica o a la iniciativa i responsabilitat de l’Església en la fundació de les universitats en totes les nyor, per interpretar, acollir o rebutjar plantejaments o idees que circulen al seu voltant.

En aquest sentit la diòcesi va crear l’IREL com a centre aglutinador de la formació inicial i permanent dels agents de pastoral; va potenciar la creació de cursos i estudis en els diferents moviments apostòlics; va animar a totes les parròquies a tenir espais de formació; va repetir, per fi, a tots els cristians la importància d’estar inscrits o presents en aquests àmbits.

Durant aquest curs tots ens esforçarem per col·laborar en les diferents etapes de la formació. És fonamental que tothom que promou iniciatives, formula propostes, han estat preparats com a experts en els diferents sabers puguin fer-les arribar a tots els que esteu col·laborant «a peu d’obra» en els distints nivells de responsabilitat comunitària. Que ningú es queixi de falta de formació. Que tots us sentiu orgullosos de poder aplicar a la vida diària de les parròquies les propostes reflexionades per altres. Amb la meva benedicció i afecte.

† Salvador Giménez Valls. Bisbe de Lleida