Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dg., 09/20/2015

Estimats germans de la diòcesi de Lleida:

Amb aquestes primeres línies vull començar expressant els meus sentiments de profunda gratitud al Sant Pare per la confiança que ha dipositat en mi, manifestant la meva adhesió i fidelitat fraterna al successor de Pere. Per descomptat, com acostuma a demanar-­‐nos a tots, ofereixo les meves pregàries al Senyor pel seu ministeri en l'Església universal, alhora que sol·licito les seves per la meva vida i pel ministeri que inici ara.

Vull també transmetre una cordial salutació a tots els que formeu part de la nostra Església diocesana en la qual teniu tasques pastorals concretes, col·laboreu en iniciatives caritatives o solidàries o simplement utilitzeu els serveis parroquials 0 diocesans per cultivar la vostra fe i aprofundir en la vostra vida cristiana. A tots, sacerdots, membres de la Vida Consagrada, laics, desitjo apropar-­‐me amb un sincer agraïment per haver mantingut l'herència cristiana que us van llegar els vostres avantpassats.

M'incorporo a una Església amb una llarga història i una tradició singular on ha estat sempre viva la presència de la Persona, de l'obra i del missatge de Jesucrist. l això ha estat possible per la forta convicció dels bisbes, sacerdots, religiosos i laics que han mostrat el sentit i la felicitat en el seguiment del Senyor i l'han sabut transmetre als seus contemporanis. M'incorporo sense haver participat mai en el vostre camí particular, podria dir que amb les meves mans buides de col·laboracions lleidatanes, però amb el cor alegre i animós per pertànyer, vosaltres i un servidor, a l'única Església de Crist que pren cos en els diferents llocs de la nostra geografia. Pregueu per mi com jo ho faig per tots vosaltres.

Serveixi aquesta breu salutació per dir que vaig ser batejat i educat en la fe en el si d'una família creient de Muro d'Alcoi, de la província d'Alacant i de la diòcesi de València, vaig ingressar al Seminari Metropolità de València amb dotze anys, essent ordenat sacerdot l'any 1973; vaig pertànyer a aquell presbiteri amb diferents serveis com a rector de parròquia, director de col·legi diocesà i escola de Magisteri, Rector del Seminari Menor, Vicari Episcopal i Bisbe Auxiliar, rebent l'ordenació episcopal l`any 2005. Des de l'any 2009 he ocupat la seu episcopal de Menorca des d'on vinc carregat d'il·lusió i gratitud per tot el que en aquesta comunitat diocesana he après i m'han ensenyat. Amb els menorquins he tingut una única preocupació: saber orientar a cadascú i a totes les comunitats vers l'alegria de la trobada amb el Senyor.

Estic convençut que l’Església de Déu que peregrina a Lleida sabrà acollir-­‐me com a pare i pastor, amb les limitacions i defectes personals, però comptant amb la força de la gràcia que supera vacil·lacions í rutines, regalant-­‐nos l'alegria i el coratge de l'Evangeli.

Demano a Déu que em concedeixi llum per ser un bon pastor segons el Cor de Crist i ja des d’ara que sàpiga donar suport a totes les iniciatives pastorals que entre tots esteu duent a terme. Agraeixo la tasca del meu antecessor, el bisbe Joan Piris, que s'ha desgastat durant els últims set anys al servei de la comunitat diocesana.

Ja compto amb la intercessió de sant Joan Baptista, patró de la Diòcesi i la mateixa Mare de Déu, sota l'advocació de l'Acadèmia; a ells m'encomano.

+ Salvador Giménez Valls, Bisbe electe de Lleida