El bisbe auxiliar de Iasi (Romania), Mons. Aurel Perca, va fer una visita pastoral a Lleida a finals del mes passat per, entre d’altres coses, confirmar, juntament amb el bisbe Salvador, joves de la comunitat romanesa que viuen a la nostra diòcesi.
La celebració, que va tenir lloc el diumenge 26 de maig a la Parròquia de Sant Joan, va ser presidida pel bisbe de Iasi, resada en llengua romanesa i concelebrada per onze preveres, alguns d’ells romanesos. Els joves que es confirmaven portaven tots un complement o peça de roba vermella, símbol de l’Esperit Sant. Mn. Adrià Burca els ha estat formant per tal de poder rebre aquest sagrament.
El bisbe Aurel va arribar a Lleida procedent de Madrid i Saragossa. El dia següent va visitar Lourdes on també va mantenir una reunió fraterna amb sacerdots romanesos de la zona. Dimarts va visitar la Sagrada Família de Barcelona, on van poder oficiar una missa a la cripta d’aquest temple emblemàtic. A la tarda ja va tornar cap a Romania. Actualment tenim tres preveres naturals de la diòcesi de Iasi que estan desenvolupant la seva tasca sacerdotal a Lleida.