La parròquia de Sant Pere de Lleida acull una vegada al mes, el primer dissabte, les vetlles nocturnes del Santíssim que comencen a les 10 de la nit. Es tracta d’un moviment de l’Església impulsat pel Papa i els Bisbes davant la necessitat que existeix d’escoltar Jesús que ens parla, revitalitzar amb l’oració la vida espiritual dels creients, ser el recolzament de l’obra evangelitzadora de l’Església i reparar les injustícies i desordres d’aquesta societat.

El moviment d’Adoració Nocturna de Lleida ha programat totes les vetlles d’enguany pel 8 de març, 4 d’abril, 2 de maig, 6 de juny, 4 de juliol, 1 d’agost, 5 de setembre, 3 d’octubre, 7 de novembre i 5 de desembre. També ha convocat unes vetlles extraordinàries el Dijous Sant (se celebra a Sant Llorenç), el 13 de juny (Corpus Christi) i l’1 de novembre.

L’adoració nocturna està estesa per tot el món. Els assistents en aquestes vetlles mensuals amb Jesús Sagramentat es retroben amb Déu i amb els mateixos creient, esperant i estimant per unir-se en la pregària a tota l’Església.