|22-11-23| La Delegació diocesana de Catequesi organitza el proper dissabte 2 de desembre la primera de les dues trobades formatives per a catequistes. Es realitzarà a la Casa de l’Església (Acadèmia Mariana) de 10.30 a 12.30 hores.

El tema de la jornada serà un treball de descoberta i aprofundiment sobre les Benaurances, tema central del Sermó de la Muntanya de l’evangeli de Mateu, i tema de catequesi. En aquesta ocasió ajudarà en la reflexió i treball Mn. Víctor Martínez, delegat diocesà de catequesi.

Es convida a participar a tots i totes les catequistes de la diòcesi, treballin amb infants, joves o adults. La trobada està oberta també a qui vulgui venir per aprofundir en aquest tema.

La formació que es proposa aquest curs és treballar dos temes principals de la fe com son les Benaurances i el Parenostre (serà el 13 d’abril). Les trobades formatives volen ser un espai d'intercanvi de vida i d’aprofundiment de la fe, per tal d’equipar millor per poder explicar amb més recursos als qui participen de la catequesi.