Amb el títol ' Per un consens en l'àmbit de l'atenció i la promoció de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat i pobresa a la ciutat de Lleida', Arrels Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida i Salesians Sant Jordi van presentar ahir les seves propostes socials de cara a les eleccions municipals que tindran lloc el proper mes de maig, en una trobada amb els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Lleida. Les entitats van posar de manifest la necessitat de col·laboració i confiança mútua entre tots els agents implicats per avançar cap a un veritable projecte social de ciutat.

El document desgrana els aspectes que actualment amoïnen a Arrels Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida i Salesians Sant Jordi, i destaca la importància de treballar per una ‘Lleida, ciutat d’acollida’, on totes les persones, indistintament del seu origen, tinguin igualtat d’oportunitats. En aquesta línia, exposa la necessitat d’eliminar les cites prèvies i millorar l’eficiència en situacions de màxima vulnerabilitat, ja que l’accés a l’administració pública ha canviat després de la pandèmia i la bretxa digital s’ha convertit en un nou escull per a les persones en situació de vulnerabilitat.

Les tres entitats també aporten propostes per una millor coordinació amb l’administració municipal, creant òrgans de coproducció de polítiques públiques estables que tinguin en compte l’expertesa i experiència del tercer sector. Les demandes d’Arrels Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida i Salesians Sant Jordi també passen per una millora del sistema de finançament públic de les entitats socials i una aposta seriosa pel treball en xarxa, a fi d’afavorir el vincle entres les entitats del territori encarregades d’executar part de l’acció social.

Els grans àmbits en què aquestes entitats posen un major èmfasi a l’hora d’intervenir són la inclusió i la lluita contra les desigualtats i la pobresa infantil i juvenil, i el dret a l’habitatge, l’energia i el treball digne, amb mesures com la gestió pública de l’aigua, o la creació d'un parc suficient d’habitatge social i l'ampliació de la disponibilitat d’habitatges d’emergència.