La Delegació de Catequesi portarà a terme durant el primer semestre de l'any un taller de lectura orant de l'evangeli amb el títol 'Com fer pregària amb les paraules i fets de Jesús?'.

 

La Bíblia no és un llibre oblidat, tampoc és una obra d'arqueologia o d'història de les civilitzacions. De fet, la Bíblia és un llibre de vida. És un llibre que ens parla de Déu i a través del qual Déu se'ns comunica.

 

Els objectius del taller de lectura orant és apropar l'Evangeli a la vida i donar eines de pregària amb l'Evangeli, a més de descobrir la importància de l'Evangeli en la vida cristiana.

 

En aquesta iniciativa s'utilitzaran diversos textos de l'Evangeli i a partir del text intentarem descobrir entre tots què ens diu a nosaltres avui i com el text ens crida a no defallir en el nostre compromís de vida cristiana i d'evangelitzadors.

 

El curs tindrà una modalitat telemàtica, a través del programa Zoom, per aquelles catequistes que no es puguin desplaçar, i una altra presencial per les catequistes que es puguin desplaçar a l'Acadèmia Mariana-Casa de l'Església. L'animador del curs serà Lluís Agustí, germà marista i professor de l'ISCREB i de l'IREL.

 

El taller tindrà lloc els dies 16 de gener, 6 de febrer, 13 de març, 10 d'abril, i 8 de maig de 2021. Serà de les 10.30 hores a les 13 hores.

 

El curs està obert a tots els fidels i els interessats es poden posar en contacte amb la Delegació de Catequesi.