|8-11-23| El bisbe Salvador va presidir ahir una reunió convocada per l'Àrea d'Evangelització, juntament amb les Delegacions Diocesanes d'Emigracions, Ensenyament, Joventut i Catequesi. Van participar-hi els responsables de pastorals dels col.legis concertats de l'Església i responsables de Confirmació de parròquies que treballen en catequesi de confirmació.