El passat dijous dia 9 de setembre, el Bisbe Salvador reuní els arxiprestes i caps d'Àrea de la nostra diòcesi per presentar-nos els documents de treball del Sínode de Bisbes, convocat pel Papa Francesc, sobre el tema de la SINODALITAT. Aquest tindrà lloc l'any 2023 i ha d'ajudar a l'Església a mirar-se i revisar-se com viu la seva fe i funciona, no des del clericalisme sinó des de la sinodalitat, és a dir, entre tots sense que hi hagi privilegis.

 

En aquesta reunió, el Vicari General ens presentà un document-resum per poder fer el treball que es demana en la fase prèvia, i ens encoratjà a fer-ho extensible a tanta gent i grups com sigui possible. La qüestió a tractar era la manera de com fer-ho intel·ligible i factible per a tothom.

 

Després d'una llarga estona de diàleg es va arribar a diverses conclusions, una d'elles era elaborar un resum adaptat i més senzill per poder fer el treball de manera adient a les comunitats i grups. Els diversos documents del Sínode es penjaran a la WEB del Bisbat perquè tothom hi pugui tenir accés.

 

Es recordà que el treball previ cal finalitzar-lo i presentar-lo al Bisbe abans d'acabar el març de l'any vinent 2022. Cal que entre tots, de la manera natural de fer de l'Església, es faci el treball sense descartar a ningú ni cap realitat. Es convida també a participar als qui no són creients, als allunyats de la fe, ja que ha de sortir una reflexió que ens ajudi a madurar i créixer a tots com a Església, que viu i participa en comú.

 

En la mateixa línia, Mn. Gerard Soler, responsable de l'àrea d'espiritualitat del Bisbat, considera que gran part de les línies de treball que impulsa la fase diocesana del Sínode, ja que van aparèixer a l'Assemblea Diocesana del passat mes de maig.

 

Per la seva banda, Joan Carles Nicuesa, responsable de l'àrea sociocaritativa del Bisbat de Lleida, afirma que "des de la pastoral sociocaritativa, el nostre tarannà és treballar en sinodalitat des de fa temps".

 

Cal recordar que el Sínode sobre la Sinodalitat, s'obrirà solemnement els dies 9 i 10 d'octubre a Roma i el 17 d'octubre a les Esglésies particulars, per a concloure amb l'assemblea dels bisbes del món al Vaticà en 2023.

 

NOTA: L'imatge que ilustra aquesta notícia és una fotografia d'arxiu d'una reunió del Consell d'Arxiprestes.