El primer dimarts de juliol és tradicional que els arxivers eclesiàstics de Catalunya ens reunim. Aquest cop els nostres companys dels arxius diocesà i capitular de la Seu d'Urgell, Girona i Barcelona, dels arxius parroquials de Sant Just i Pastor i de Santa Maria del Pi de la ciutat de Barcelona, dels Carmelites, les Benedictines de Montserrat, Franciscans i de l'Escola Pia ens varen visitar a Lleida el passat 2 de juliol.

 

La reunió es va celebrar en les dependències del Bisbat. La jornada va començar amb la bona acollida del nostre Bisbe a tots els participants d'aquesta XLIX reunió d'arxivers eclesiàstics de Catalunya. Després de la pregària inicial i la lectura de la darrera acta vam tractar diversos temes, entre els quals, el Pla d'arxius de la Generalitat de Catalunya.

 

Un cop finalitzada la reunió vàrem visitar l'Arxiu Diocesà i, després, vam visitar i dinar a l'Acadèmia Mariana. Tot seguit vam visitar l'Arxiu Capitular de Lleida, on ens tenien preparades una bona mostra dels materials que conserven. El Secretariat d'Arxivers Eclesiàstics de Catalunya (SAEC) va néixer l'any 1975 amb l'empenta dels arxivers catalans, valencians i de les balears, sobretot d'arxius capitulars i diocesans; a poc a poc s'hi van afegir els arxius d'ordes de religioses i de religiosos, i parroquials.

 

En origen, en aquestes reunions, s'hi exposava l'estat de cada arxiu, i es debatien temes de relleu en ordre a la millor conservació dels documents, a l'adequada restauració dels perjudicats, al servei d'atenció als investigadors, a les peticions amb vista a exposicions, a la competència del personal, a impulsar la confecció i edició de catàlegs, guies i diplomataris. Actualment continuem amb la mateixa línia i mirant cap al futur més immediat, cercant les eines i tècniques documentals i digitals més modernes.

 

Anna Esteve.

Arxivera de l'Arxiu Diocesà del Bisbat de Lleida.