“Transició a la vida adulta” és el nom del projecte de Sant Joan de Déu Terres de Lleida que pretén oferir continuïtat a aquells joves migrats sols que arriben a la majoria d'edat sense tenir garantits uns recursos mínims per subsistir. L’any passat hi van participar vint joves que havien complert la majoria d’edat.

Els beneficiaris són joves sense recursos propis, familiars o laborals i amb un perfil determinat. Aquests reben un suport tècnic i educatiu en els àmbits de l'habitatge, la inserció laboral, el seguiment socioeducatiu, el suport afectiu, l'assessorament continuat i el suport econòmic i jurídic, amb l'objectiu d'aconseguir una inserció social i laboral satisfactòria.

A més a més, es treballa per aconseguir una situació d'autonomia i responsabilitat, una progressiva independència personal d'acord amb les necessitats formatives i d'integració social i laboral de cada persona, mitjançant serveis de suport que ofereixen les diferents entitats.

Els joves que tinguin accés al projecte es desvincularan en el moment que tinguin els recursos suficients per dur a terme una vida autònoma, una llar alternativa i capacitats d'autogestió i autonomia per a cobrir les seves necessitats bàsiques. Durant el 2019 es va realitzar aquest projecte gràcies al finançament de l'entitat bancària Bankia.