[08-07-24] La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola, reunida el dijous passat, 4 de juliol, ha estudiat el “Pla de Reparació Integral a les Víctimes d'Abusos sexuals a menors i persones equiparades en dret” (PRIVA). En el diàleg hi ha participat, juntament amb els bisbes, el secretari general de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), germà Jesús Miguel Zamora.

La Permanent ha estudiat el Pla i ha fet diverses aportacions que s'han incorporat al text. S'hi ha donat el vist i plau i s'ha aprovat que passi a estudi a la propera Assemblea Plenària. A aquest efecte, la Comissió Permanent ha acordat convocar una Assemblea Plenària extraordinària, que tindrà lloc demà dimarts 9 de juliol, amb la finalitat que tots els bisbes coneguin el text definitiu i, si s'escau, hi donin l'aprovació.

El PRIVA ha estat elaborat pel Servei d'Assessorament de les Oficines per a la protecció de menors, i ha anat incorporant les observacions dels bisbes en les seves reunions; les idees recollides en el Missatge al Poble de Déu “Enviats a acollir, sanar i reconstruir” (Plenària novembre 2023); les indicacions del Consell Episcopal d'Assumptes Jurídics; de l'òrgan de Compliance de la Conferència Episcopal; i de la CONFER.

El Pla està orientat a la reparació integral de les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, principalment en els que ha mort el victimari o en cas de prescripció, per oferir una reparació adequada que respongui a la demanda que cada cas particular requereix.