Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dj., 10/14/2021
Em sembla que tots coneixeu la convocatòria del Sínode dels Bisbes que ha fet el Papa al Vaticà per a l'any 2023 i en la qual demana la col·laboració de totes les diòcesis del món en un procés de reflexió i oració que durarà més de dos anys. El tema és: “Per una Església sinodal, comunió, participació i missió”.
 
 
El papa Francesc ha demanat que el diumenge, 17 d'octubre, se celebri un acte d'obertura sinodal en cada diòcesi. Nosaltres el farem aquest diumenge a la tarda. Ho hem decidit així perquè en aquests moments hi ha moltes menys celebracions eucarístiques a les parròquies. Més que una invitació generalitzada a aquest acte -que la dono per descomptada- vull insistir en la vostra participació presencial i esperançada en tot allò que envolta aquest esdeveniment eclesial, malgrat les limitacions sanitàries imposades per les circumstàncies actuals. Comptem també, especialment, amb les oracions de tots, sobretot dels malalts i dels que no poden acudir a aquestes trobades generals.
 
 
En el comentari del passat 12 de setembre vaig informar de la convocatòria i del contingut d’aquesta iniciativa del Papa. Davant d’aquesta crida a l'Església universal, i concretant-la en la nostra condició particular i diocesana, animo tothom a esforçar-se a construir una comunitat acollidora i missionera. El mateix papa Francesc afirmava en l'encíclica Fratelli tutti (núm. 8): “Ningú no pot afrontar la vida aïlladament. Cal una comunitat que ens sostingui, que ens ajudi i en la qual ens ajudem els uns als altres a mirar endavant. Que n’és d’important somiar junts! Sols, es corre el risc de tenir miratges, en què veus el que no hi ha [...]”. En el nostre Pla Diocesà de Pastoral també en fèiem una clara referència: Tots som necessaris i ningú ha de quedar exclòs de fer la seva aportació, perquè la paraula i l'actuació de cadascú enriqueix la vida de tots.
 
 
En això trobem el perquè d'informar ara de l'obertura del Sínode en l’àmbit diocesà, tot apel·lant a la  responsabilitat dels catòlics, amb la seva presència activa i participació entusiasta. El bisbat facilitarà les condicions adequades per la celebració d'aquest esdeveniment en el mateix dia que el faran totes les diòcesis del món. El diumenge anterior ja hi va haver la celebració al Vaticà presidida pel mateix papa Francesc.
 
 
És per aquest motiu que a les 17.30 hores, a la catedral, se celebrarà l'Eucaristia. Ens hi trobarem sacerdots, diaques, membres de Vida Consagrada i laics, demanant tots l’ajuda del Senyor perquè aquesta etapa eclesial sigui beneficiosa i respongui adequadament als reptes que el món ens planteja davant la proposta d’evangelització constant que l'Església realitza.
 
 
Es respectaran els horaris de les misses parroquials del diumenge al matí i es prioritzarà l'acte de la catedral. És una hora en la qual no hi ha anunciada cap celebració en les diverses parròquies i es pot mantenir l'Eucaristia, en les que així ho tinguin establert, a partir de les 19.30 hores. Des d'aquest dia se'ns demana reflexió i respondre els qüestionaris que ha preparat la Secretaria del Sínode i que ja us farem arribar. Aquest període de consulta diocesana acaba el març de 2022.
 
 
+Salvador Giménez, bisbe de Lleida