[20-03-24] L'Església de la Sang va obrir aquest dilluns al públic l'exposició amb els diferents passos que sortiran el proper Divendres Sant a la processó del Sant Enterrament. L'exposició es pot visitar totes les tardes, entre les sis i les vuit, fins el Dimecres Sant. El Diumenge de Rams l'exposició estarà oberta entre les dotze dels migdia i les dues de la tarda. Aquest any té un atractiu especial poder contemplar el pas de la flagel·lació, que compleix 75 anys, i que acaba de ser restaurat. La talla, del 1949, presentava parts de la fusta policromada força deteriorada i s'ha sotmès a una intervenció dels restauradors José A. Ferrer i Lluis Capdevila. A més, també es poden veure la Mare de Déu de la Soledat, amb el mantell de 1929 restaurat l'any passat, o escenes de la passió i mort de Crist com l'Ecce homo, el Trobament, l'Ecce filius tuus, el Davallament de la Creu o el Crist Jacent.