En relació amb les informacions periodístiques aparegudes aquest cap de setmana la Conferència Episcopal Espanyola ha fet pública aquesta nota de premsa que reproduïm a continuació íntegrament.

 

En relació a la notícia publicada el diumenge 19 de desembre de 2021, per El País, volem assenyalar que:

 

• Totes les iniciatives d'institucions i mitjans que ajudin a acabar amb la xacra dels abusos sexuals comesos contra menors o persones vulnerables, a l'Església o a la societat són, en principi, una bona col·laboració.

 

• Seria desitjable que les acusacions que recull el citat informe tinguessin major rigor, ja que el seu contingut, de caràcter molt dispar fa difícil extreure conclusions que puguin servir a una possible recerca. De manera especial quan falten noms dels acusats, anys en què van ocórrer els abusos, o es refereix a persones mortes.

 

• És necessari que aquesta mateixa informació es lliuri també a les oficines de protecció de menors i prevenció d'abusos que estan en les diòcesis i en les congregacions religioses per a poder realitzar la recerca que fos procedent en funció de la informació rebuda.
 

• L'Església insisteix en la importància de denunciar els abusos i anima a totes les víctimes a presentar les seves denúncies en les institucions jurídiques, canòniques o socials que millor s'adeqüin a la seva voluntat.

 

 

20/12/2021