Nomenament de Mn.Vicenç Alfonso Miret com a Assessor Eclesiàstic de l`Agrupació llerdenca de Pessebristes de Lleida.