Nomenament de Mn. Armand Carbonell Bergés com a Jutge Diocesà.