Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments de membres del Consell Diocesà per a Assumptes Econòmics, per tal de suplir les vacants que s’havien produït:
 
 
• Sra. Julia Chesa Pascual, nomenada membre del Consell Diocesà per a Assumptes Econòmics del Bisbat de Lleida, amb data 20.05.19.
 
 
• Sr. Xavier Barrull Melcior,. nomenat membre del Consell Diocesà per a Assumptes Econòmics del Bisbat de Lleida, amb data 20.05.19
 
 
Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el 27 de novembre de 2019.