Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments per tal de suplir les vacants que s’havien produït:

 

 

• Dra. Núria-Montserrat Farré Barril, nomenada Delegada Diocesana d’Ensenyament, amb data 30.01.20.

• Mn. Xavier Navarro Llesta, nomenat Director del Servei Diocesà de Catecumenat, amb data 30.01.20.

• Mn. Xavier Navarro Llesta, nomenat Consiliari – Coordinador dels Animadors de Comunitat, amb data 30.01.20.

 

 

Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el 16 de desembre de 2019.

 

 

Juan Luis Salinas Sánchez

Secretari General-Canceller del Bisbat de Lleida.