Nomenament de Mn. Luis Sallán Abizanda com a membre del Col·legi de Consultors.