Foto Rectangle: 

El bisbe de Lleida notifica els següents nomenaments de mossens de la diòcesi:

 

Mn. Lluís Sallàn Abizanda, Vicari General de la Diòcesi

 

Mn. Jaume Pedrós Solé, Vicari Episcopal de relacions amb el clergat

 

Mn. Josep M. Escorihuela Pujol, administrador de la Casa Sacerdotal, a partir de l’1 d’agost.

 

A partir del 2 de setembre es constituirà a més a més el Consell Episcopal, segons el cànon 473, paràgraf 4 del Codi de Dret Canònic, que estarà presidit pel Bisbe i format pel Vicari General, el Vicari Episcopal i el Secretari General, que actuarà com a secretari. Els vicaris prendran possessió el mateix dia que es constituirà el Consell.

 

Al mateix temps, agraeix els serveis del Mn. Josep Antón Jové i Camí per la seva entrega personal i dedicació pastoral a la Vicaria General durant els últims anys.

 

També mostra el seu agraïment a Mn. Josep A. Ginestà Creus que ha portat a terme durant tant de temps la gestió econòmica de la Casa Sacerdotal.

 

 

                                                                                  Lleida, 19 de juliol de 2019