Nomenament de Rosa Farré com a administradora de la Fundació Verge Blanca.