Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat el següent nomenament:
 
 
• Mn. Xavier Navarro Llesta, nomenat professor estable de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL),, amb data 29.06.20.
 
 
Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el 29 de juny de 2020.