Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida, tenint en compte el bé pastoral i havent atès les seves circumstàncies i qualitats personals ha nomenat a Mn. Luis Sallán Abizanda, responsable diocesà del Sínode, convocat pel Sant Pare Francesc sobre el tema: Por una iglesia sinodal: comunión, participación y misión.