Nomenament de Montserrat Sánchez García, animadora de comunitat, com a membre de l'equip pastoral de les parròquies que regenta Mossén Xavier Navarro.