Nomenament de Laureano Sánchez com a vocal de la Fundació Verge Blanca.