Nomenament de Juan Molero, com membre de l'equip pastoral de les parròquies que regenta Mossén Xavier Navarro.