Nomenament de Jacint Cabau com a Delegat Diocesà de Pastoral de la Salut.