Nomenament d'Adria Burca com Delegat Diocesà per a l'atenció pastoral als immigrants.