La cooperativa ‘Serveis amb Cor’ neix amb l’objectiu de generar ocupació per a col·lectius vulnerables de la ciutat, mitjançant una línia de treball centrada en la missatgeria ecològica.

El projecte va comença sota la denominació de Missatgeria amb Cor l’any 2018 i es consolida en cooperativa l’any 2019 com a ‘Serveis amb Cor’. 

 

Es tracta d’una iniciativa que pretén cercar la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social i a la vegada ser fidels a la tasca feta per Llars del Seminari amb l’impuls de la Fundació Entre Tots i per a Bé de Tothom.

 

Serveis amb Cor ofereix serveis de paqueteria de petit format, repartiment de compres, entrega i recollida porta a porta i serveis de missatgeria a mida del client.

I això ho fa, oferint un servei ecològic, sent amables amb el medi ambient i sent curosos amb els horaris de treball i respectant la conciliació familiar.

 

La presentació en societat de la nova cooperativaha tingut lloc  aquest dimecres 5 de juny a la seu de l’entitat (Carrer Canonge Brugulat, 23). 

 

Podeu contactar amb Serveis amb Cor a info@serveisambcor.org i a la pàgina web https://serveisambcor.org/