|15-01-24| Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:

  • Mn. Francisco José Ribas Fragero, nomenat Degà (President) del Capítol de la Catedral de Lleida, amb data 07.01.24.
  • Mn. Francisco José Ribas Fragero, nomenat membre del Consell Presbiteral de la Diòcesi de Lleida, en funció del seu càrrec de Degà del Capítol de la Catedral, amb data 07.01.24.
  • Mn. Jaume Roca Capell, nomenat Membre de l’equip de la Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut del Bisbat de Lleida, amb data 07.01.24.
 
Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el quinze de gener de dos mil vint-i-quatre.