[18-03-24] La Catedral de Lleida acollirà el proper dimarts 26 de març, Dimarts Sant, a les 19.00 h la missa crismal en què se celebra també el Dia del presbiteri. Enguany, dos preveres de la diòcesi de Lleida, mossèn Víctor Martínez i mossèn Casildo Rodríguez, celebren les seves bodes de plata com a sacerdots. Des del Bisbat es convida a tot el Poble de Déu a assistir a l'eucaristia, que tindrà lloc a les set de la tarda i en què es beneiran els Sants Olis, els que s'utilitzen per a la unció dels malalts i per als baptismes, així com la consagració del Crisma, emprat en el baptisme, la confirmació i l'ordenació presbiteral.

La jornada sacerdotal tindrà una primera part per als preveres ala Casa Sacerdotal, que inclourà una benvinguda del senyor bisbe, l'ofici de lectura, uns parlaments dels dos preveres que celebren les noces de plata, la projecció d'una pel·lícula i un dinar.