L'IREL (Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida) ja disposa de la Guia del curs 2019-2020 (veure en el document adjunt). L'IREL és una institució de la Diòcesi de Lleida que, juntament amb altres activitats de diàleg fe-cultura, ofereix estudis superiors en l'àmbit de la Teologia i de la Pastoral. Està ubicat a l'edifici del Seminari Diocesà de Lleida (Canonge Brugulat, 22) amb el qual manté un conveni de col·laboració.

 

L'Institut Superior de Ciències Religioses pot donar la titulació de Batxiller en Ciències Religioses (180 ECTS). Aquesta titulació té únicament el reconeixement eclesiàstic (titulació no reconeguda civilment). Amb 60 ECTS més, és a dir amb 240 ECTS, els alumnes ob- tenen la titulació de Grau en Ciències Religioses, reconegut civilment per l'Estat espanyol (grau espanyol de Bolonya).

 

Per obtenir el Grau, els alumnes hauran d'aprovar, amb un nivell B1, un examen d'idioma modern (anglès, alemany, italià, francès, portuguès). Una vegada superats 60 ECTS més i un cop llegida la tesina (per tant 300 ECTS en total) podran sol·licitar (amb un segon idioma modern) la titulació de Màster en Ciències Religioses, títol reconegut eclesiàsticament, així com civilment per l'Estat espanyol, igual que dins l'Espai Europeu d'Educació Superior.

 

Als següents documents adjunts podeu veure els calendaris del curs vinent del Batxillerat, del Grau i del Màster.