El Pare Alexis Bueno ens fa la reflexió sobre l'Evangeli d'avui. 

 

https://youtu.be/fBUkX9uHf1s