|09-01-24| L'arquebisbe Diego Ravelli, Mestro de les Celebracions Litúrgiques Pontifícies, ha divulgat el calendari de les cerimònies del Papa Francesc en aquests dos primers mesos del nou any.

 
Així, el 21 de gener a les 9.30 del matí el Papa presidirà la santa missa en la Basílica de Sant Pere en el Diumenge de la Paraula de Déu, instituït el 30 de setembre de 2019 amb l'objectiu de ressaltar la presència del Senyor en la vida dels fidels. El dijous 25 de gener a les 17.30, en la solemnitat de la conversió de l'apòstol Sant Pau, el Pontífex resarà les primeres vespres en la Basílica de Sant Pau Extramurs, clausurant la 57a Setmana d'Oració per la Unitat dels Cristians.
 
Posteriorment, a inicis de febrer, el divendres 2, en la festa de la Presentació del Senyor, el Bisbe de Roma oficiarà la santa eucaristia amb els membres dels Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica a les 17.30 a la Basílica vaticana, en el marc de la 28a Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Després, el diumenge 11 de febrer a les 9.30 a la Basílica de Sant Pere, el Papa celebrarà la santa missa amb el ritu de canonització de la Beata María Antonia de Pau i Figueroa, més coneguda com a "Mama Antula". El miracle atribuït a la intercessió de Mama Antula, que permet ser elevada a l'honor dels altars, va ser reconegut el 24 d'octubre de 2023. Finalment, el 14 de febrer, Dimecres de Cendra, en el començament del temps de la Quaresma, tindrà lloc la tradicional statio i processó penitencial a la Basílica de Santa Sabina a les 17. Allí celebrarà la santa missa amb la benedicció i imposició de les cendres.