|30-05-24| Les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell han destinat durant l'any 2023 un total de 7.941.592 euros per atendre a les persones que acudeixen a l'entitat, un 10,5% més que l'any 2022. Gran part d'aquests recursos han estat dedicats a programes de cobertura de necessitats bàsiques i de suport als col·lectius més vulnerables, i als projectes d'inserció laboral. En total, s'han beneficiat de l'acció de Càritas un total de 18.173 persones d'arreu del territori de les tres diòcesis. Així mateix, també s'han atès més de 8.000 persones en els diversos programes que es duen a terme.

 

Analitzant les dades amb relació als últims anys, i centrant-nos més concretament en les de després de la pandèmia de la Covid-19, veiem que les xifres presentades any rere any no deixen de créixer: Un 17% més de persones ateses i un 12% més de persones beneficiades de l'acció.

 

Així mateix, en els últims anys també s'ha registrat un augment constant dels recursos econòmics per cobrir les demandes. En aquest sentit, les ajudes econòmiques directes s'han incrementat aquest 2023 en un 7% respecte a l'any anterior, arribant als 754.525 euros. Cal destacar que en el cas de les famílies amb rendes més baixes, el 70% dels seus ingressos es concentren en pagar les despeses més bàsiques, fet que suposa un empitjorament de la seva capacitat i un increment en les desigualtats entre totes les llars.

 
Més precarietat a les llars
En els darrers tres anys, les tres Càritas han dedicat un 27,8% més de recursos econòmics als diferents programes d'atenció social, superant aquest any 2023 els tres milions i mig d'euros. Les tres diocesanes han suportat aquest 2023 un augment notable en el nombre de beneficiaris en el global de Càritas, tot i que la xifra en cadascun dels programes d'atenció s'ha estabilitzat a excepció de les persones sense llar, la gent gran i l'educació amb un petit increment. Aquest fenomen podria indicar que les persones no repeteixen entre els programes, fet que suggereix una diversificació i especialització en l'atenció proporcionada. Aquesta dada és important perquè mostra que les necessitats estan sent abordades amb més precisió i adaptació a les circumstàncies individuals.
 
L'ajuda econòmica per persona també s'ha incrementat: Si l'any 2020 es destinava de mitjana 193€ per persona atesa; l'any 2023, aquesta xifra creix fins als 211€, posant de manifest una major precarietat en les llars. Durant l'any passat, moltes més persones han requerit assistència econòmica, la qual cosa evidencia que, encara que menys persones hagin estat ateses en termes generals, aquelles que han requerit ajuda ho han fet amb necessitats més urgents i específiques. Aquesta situació subratlla la complexitat creixent de la pobresa i la precarietat al territori, on les llars necessiten un suport més intensiu per fer front a les seves dificultats econòmiques.
 
Augment dels recursos de les empreses d'inserció
Per Càritas, l'ocupació és una prioritat i així es mostra en els 4 milions i mig d'euros destinats a les diferents empreses d'inserció, CET i fundacions. Aquesta aposta clara per l'àmbit del treball es constata des del 2020, incrementant els recursos econòmics a l'empresa d'inserció en un 84%, i arribant als prop de 3 milions i mig d'euros aquest 2023. En la mateixa línia, durant aquest temps s'han realitzat un total de 100 contractes d'inserció, el que suposa un increment del 131% respecte al període d'abans de la pandèmia de la Covid-19.
 
Crida a les administracions
Les Càritas de Lleida, Solsona i Urgell són conscients que cada vegada augmenta la xifra de persones vulnerables. I tot i la lluita diària de les entitats per revertir aquesta situació, no acaben de donar amb la clau per erradicar aquesta problemàtica. És per això, que volen fer una crida a les administracions i als grups polítics que formaran el nou Govern i els reclamen més implicació i més compromís envers les persones necessitades. Des de les Càritas asseguren que hem de ser capaços d'oferir més oportunitats a tota la població, sense excepcions, perquè pugui desenvolupar-se i dur a terme un estil de vida que garanteixi la satisfacció de les necessitats més bàsiques sense dificultats.