La imatge de sant Gabriel arcàngel, del segle XVIII, que havia format part del grup escultòric que coronava el frontó de l'església neoclàssica de l'Assumpció de Maria de les Borges Blanques, torna a ser al temple de la capital de les Garrigues, però ara al seu interior. La imatge, que va ser retirada del seu emplaçament original juntament amb la de l'arcàngel sant Miquel pel perill que el deteriorament dels materials pogués ocasionar el despreniment d'alguna part de l'escultura, havia quedat guardada en un magatzem i trencada en diversos trossos des de fa anys. La imatge de sant Miquel, que va ser restaurada el 2011, ja havia estat col·locada a l'interior de l'església, on ara també hi haurà la del seu company de frontó.

El grup escultòric estava format per les figures de l’arcàngel Sant Miquel, al centre, de peu, en posició de matar el dimoni encadenat als seus peus, i les de sant Gabriel i sant Rafael, als costats del frontó, als extrems de la façana, també sobre un acroteri. L'única de les tres escultures originals que es manté al seu lloc és la de sant Rafael, ja que està adossada al campanar i no hi ha risc de caiguda.

L’escultura de Sant Gabriel, tallada en pedra, s'ha hagut de muntar a partir de la unió dels diferents trossos en que havia quedat dipositada en un magatzem i s'ha fixat a una base. Al començament d'aquest mes d'agost va ser instal·lada a l'interior de la parròquia amb una grua.