L'Arxiu Capitular de Lleida reobre les portes (amb CITA PRÈVIA) el dilluns dia 3 d’agost, dintre del seu horari habitual de dilluns a divendres de 9 a 13h, amb les indicacions següents:

 

1.-Per qüestions de salut pública, es prioritzaran les consultes telemàtiques i/o per telèfon.

 

2.-Les consultes presencials es faran per cita prèvia per telèfon o per correu electrònic.

 

3.- L’aforament de l’Arxiu queda limitat a 4 persones. Tres espais són per la consulta documental, separats per la distància recomanada i un darrer, per la persona que hagin concertat l’ús de l’ordinador en la sol·licitud de cita prèvia.

 

4.- L’arxiu ofereix connexió wifi, així com la possibilitat de consultar els fons digitalitzats, inventaris, bases de dades, etc. posant a disposició de l’usuari  3 discs durs (per tal que els usuaris que no tinguin concertat l’espai de l’ordinador, però disposin de portàtil, tablet o similar, puguin accedir a la mateixa informació).

 

5.-Tant les consultes telemàtiques com les peticions de cita prèvia s’atendran per ordre d’arribada.

 

6.- Per la vostra protecció i la de tots, l’atenció presencial es realitzarà quan sigui absolutament imprescindible. Si la petició de cita prèvia resulta favorable, heu de tenir en compte els requisits següents:

 

6.1.- S’adjudicarà una data i hora d’arribada que l’usuari ha de complir.

 

6.2.- És obligatori l’ús de mascareta en les dependències de l’arxiu.

 

6.3.- Heu de venir proveïts amb el material imprescindible (mascareta) i el que cregueu necessari (paper, goma, maquineta i llapis, ordinador portàtil, etc.)

 

6.4.- Un cop arribeu a l’arxiu, heu de seguir les indicacions del personal, pel que fa a la desinfecció prèvia a l’entrada (sola de les sabates i neteja de mans amb hidrogel) i a l’ocupació de l’espai que se us adjudiqui, així com a la mobilitat per les dependències de l’Arxiu.

 

6.5.- Tant en la sala de consulta, com en les dependències comuns (recepció i serveis) s’ha de mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre el personal i la resta d’usuaris.

 

6.5.- Cada cop que sortiu de la sala de consulta us heu de netejar les mans amb hidrogel abans de tornar a la sala.

 

6.6.- L’ús dels espais comuns està limitat a la sala de consulta, a la recepció i els serveis, en aquests espais trobareu hidrogel per a la neteja de les mans.

 

6.7.- Si necessiteu guants se us facilitaran.

 

7.- Les consultes s’han de fer de manera individualitzada, essent un màxim de 3 unitats documentals, prioritzant les consultes dels fons digitalitzats.

 

8.- La consulta s’ha d’especificar prèviament, al concertar la cita prèvia, per telèfon o bé per correu electrònic, i l'arxiu servirà els documents sol·licitats i concedits, en el dia i l’hora acordats.

 

9.- Si els documents que es demanen estan en quarantena, l'arxiu informarà d'aquesta circumstància i indicarà en quin moment estaran disponibles, donant preferència de consulta, a la persona que els sol·licités primerament.

 

L'arxiu posa a disposició de l'usuari gel hidroalcohòlic i guants d'un sol ús durant l’estada i es compromet a prendre totes les mesures de higiene i sanitat al seu abast.

 

Telèfon és el 973 275 177

 

Mail: arcalleida@gmail.com