[606-02-24] La parròquia de Sant Ignasi de Loiola va ser l'escenari aquest passat dissabte de la trobada d'una trentena de persones, entre preveres i seglars, en representació de les parròquies de l'Arxiprestat Verge de l'Acadèmia. La trobada tenia com a objectiu escoltar i reflexionar plegats per tal d’aprofundir i avançar en l’experiència sinodal que proposen el Papa Francesc i el bisbe Salvador per a ser parròquies obertes, acollidores i renovades.

La reflexió duta a terme es va centrar en compartir personalment experiències positives de sinodalitat viscudes en les diferents parròquies, i a partir d’aquestes, definir en un futur línies operatives per a seguir avançant plegats. El bisbe Salvador va participar en l’encontre i va dirigir unes paraules d’encoratjament per seguir amb il·lusió aquest treball d’església en sortida.

La cloenda la va fer mossèn Carles Sanmartín, arxipreste, que va convidar els presents a expressar de forma espontània els sentiments després d'aquesta trobada, expressant-ho amb paraules com “responsabilitat”, “presència”, “escoltar l’Esperit en comunitat” i “confiança”.