La comissió Diocesana del Sínode ja ha celebrat dues reunions per preparar la fase diocesana del Sínode convocat pel Papa Francesc. La comissió està encapçalada pel vicari general de la diòcesi, mossèn Lluís Sallán, i també hi formen part els arxiprestes del Bisbat. En una primera reunió els participants van analitzar la documentació tramesa per la Conferència Episcopal Espanyola. A la segona trobada es va crear un instrument de treball, un qüestionari, sobre el Sínode perquè sigui treballat pels grups parroquials, moviments i delegacions diocesanes.

 

Els preveres de cada arxiprestat, treballaran aquest qüestionari entre els mesos d'octubre i març. La comissió diocesana del Sínode també està treballant per la creació d'una versió digital del mateix qüestionari que serà remès a les parròquies, els moviments i les delegacions.

 

El Consell de Presbiteri, que tindrà lloc el divendres 15 d'octubre, analitzarà l'instrument proposat per la comissió diocesana i proposarà al Bisbe Salvador la seva difusió.

 

Cal recordar que el diumenge 17 d’octubre tindrà lloc l’obertura oficial de la fase diocesana del Sínode a la Catedral de Lleida a les 17.30 hores.