La parròquia de sant Pere va acollir ahir la primera trobada d’aquest curs del Consell Pastoral Arxiprestal “Verge Blanca”, en el qual van participar 7 dones portant la representació de les seves parròquies. Tres parròquies restants van excusar la seva absència en una reunió que es va desenvolupar en un ambient de germanor i de proximitat per manifestar l'estat d’ànim personal amb què s'inicia el nou curs.

També es va poder emmarcar el pla de treball com a Consell Arxiprestal de Pastoral, per mitjà del qual es volen assolir en les respectives  parròquies les prioritats marcades pel Bisbat per aquest curs 2023-24: renovació/formació i evangelització/corresponsabilitat, i això en perfecta alineació amb el  Sínode de la Sinodalitat i amb la participació activa dels laics i laiques.

A la pròxima reunió, programada pel novembre, es va acordar aportar propostes de passos concrets per iniciar tasques dirigides a la renovació pastoral de les pròpies parròquies, tenint molt en compte la prioritat marcada per la Comissió Episcopal per als Laics, Família i Vida de la Conferència Episcopal Espanyola, de prioritzar l'anomenat  “Primer anunci de la fe”, entenent per aquest “ la trobada amb Jesús que s'ha experimentat personalment i que es vol  compartir amb els altres, d'una manera breu i concentrada, oferta al fil de la vida i en un context d'amistat i de diàleg”.